„სი-ტი პარკის“ SMS სერვისი-მომხმარებელი ტელეფონზე მიიღებს ინფორმაციას ევაკუაციის, დაჯარიმების და საშვის ვადის გასვლის შესახებგაზიარება და მოწონება