„სი-ტი პარკის“ SMS სერვისი-მომხმარებელი ტელეფონზე მიიღებს ინფორმაციას ევაკუაციის, დაჯარიმების და საშვის ვადის გასვლის შესახებგაზიარება და მოწონება
 
 
#ავთოსთვის

საქართველოს ბანკი, საბანკო კოდი BAGAGE22. ანგარიშის ნომერი: GE44BG0000000035929400 (საშუამავლო ბანკები: Commerzbank Frankfurt, Germany; SWIFT: COBADEFF. Citibank N.A. New York, USA; SWIFT: CITIUS33), ⭕ თიბისი ბანკი, საბანკო კოდი TBCBGE22. ანგარიშის ნომერი: GE59TB7465345062100003. მიმღები – მერაბ კიკნაველიძე