2019-08-16 18:45:42
თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი საბინაო ფონდის დიდი ნაწილი უკვე გაყიდულია ან არაკანონიერი გზით დაიკავეს სხვადასხვა პირებმა - აუდიტი 

თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი საბინაო ფონდის დიდი ნაწილი წლების მანძილზე უკვე გაყიდულია ან არაკანონიერი გზით დაიკავეს სხვადასხვა პირებმა - ამის შესახებ, აუდიტის დასკვნაშია ნათქვამი. დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ თავდაცვის სამინისტროს 700-ზე მეტი ყოფილი ან მოქმედი სამხედრო მოსამსახურისთვის ბინების საკუთრებაში გადაცემის ვალდებულება აქვს,რომელიც ამ ეტაპზე შეუსრულებელია. მათთვის ახალი საცხოვრებელი კორპუსების აშენება კი, დაახლოებით, 20 მლნ ლარის საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვას გამოიწვევს.

აუდიტის შეფასებით, სამინისტროს აღნიშნული პირების ბინით დაკმაყოფილების გარკვეული პოტენციალი გააჩნია, რასაც არ იყენებს. ანგარიშის თანახმად, ვერ დგინდება სულ რამდენი და რა ფართის საცხოვრებელ ბინებს ფლობდა სამინისტრო, რამდენი იქნა პრივატიზებული უშუალოდ სამინისტროს თანამშრომლებზე, რამდენი ბინა გადაეცათ საკუთრებაში დევნილებს ან სხვა კატეგორიის მოქალაქეებს. ამავდროულად, არ არსებობს ზუსტი სია და მონაცემები იმ პირებისა, რომლებსაც ესაჭიროებათ დროებითი საცხოვრებელი ბინა სამსახურებრივი სარგებლობისთვის.

როგორც აუდიტის ანგარიშიდან ირკვევა, თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი საბინაო ფონდის დიდი ნაწილი, წლების მანძილზე უკვე გაყიდულია ან არაკანონიერი გზით დაიკავეს სხვადასხვა პირებმა და დაირეგისტრირეს მასზე საკუთრების უფლება.

ამასთან, იმის მიუხედავად, რომ ზოგადად, სამხედრო მოსამსახურეებისთვის, მათ შორის, არც კონტრაქტით დასაქმებულებისთვის, ბინის საკუთრებაში გადაცემა გათვალისწინებული არ არის, შესაბამისი კონტროლის არარსებობის პირობებში, სამხედრო მოსამსახურეების გარკვეული ნაწილი სამსახურიდან გათავისუფლების შემდგომ, სამინისტროს ბინას არ აბარებს, რაც აუდიტის შეფასებით, წარმოშობს სახელმწიფო ქონების არაკანონიერად დასაკუთრების წინაპირობას.

2019 წლის მაისის მდგომარეობით, ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის მიერ წარმოდგენილი მონაცემებით, სამინისტროს ბალანსზე ირიცხებოდა დაახლოებით, 18,591 ბინა, საიდანაც: 13 451 წლების განმავლობაში გაყიდულია, 1 883 ბინაში არაკანონიერად შეჭრილი პირები ცხოვრობენ, 255 დაკეტილია არაუფლებამოსილი პირის მიერ, 330 საცხოვრებლად უვარგისია, 1063 ბინაში მოქმედი სამხედრო მოსამსახურეები ცხოვრობენ, 71 თავისუფალია და სამინისტროს განკარგვაშია.

ამავე თემაზე