2018-08-10 12:16:23
საპრეზიდენტო კანდიდატად დარეგისტრირებაზე განაცხადი ამ დროისთვის 12-მა სუბიექტმა შეიტანა

ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საპრეზიდენტო კანდიდატად დარეგისტრირებაზე განაცხადი ამ დროისთვის სულ 12 სუბიექტს აქვს გაკეთებული.

ცესკოს სპიკერის, ანა მიქელაძის განმარტებით, კანდიდატების რეგისტრაციის ბოლო ვადა არის არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 30-ე დღისა. ამასთან, მისივე თქმით, არჩევნებამდე არაუგვიანეს 40 დღისა, საარჩევნო სუბიექტებმა ხელმოწერები უნდა წარმოადგინონ, რომელსაც ცესკო გადაამოწმებს. 

„სულ 12-მა საარჩევნო სუბიექტმა წარმოადგინა ამ დროისთვის პრეზიდენტობის კანდიდატები, მათ განცხადებით მომართეს საარჩევნო ადმინისტრაციას, კანონმდებლობის თანახმად, არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 50-ე დღისა, რეგისტრირებულ პარტიას ან საინიციატივო ჯგუფს აქვს უფლება განცხადებით მომართოს ცესკო-ს, ამის შემდეგ იწყება ხელმოწერების შეგროვების პროცედურები.

მათ არჩევნების დღემდე, არაუგვიანეს მე-40 დღისა უნდა წარმოადგინონ ხელმოწერები საარჩევნო ადმინისტრაციაში. კანონმდებლობის თანახმად საარჩევნო ადმინისტრაცია შეამოწმებს ამ ხელმოწერებს, ხოლო კანდიდატების რეგისტრაციის ბოლო ვადა არის არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 30-ე დღისა,“ - განაცხადა ანა მიქელაძემ.

ამავე თემაზე