სესხისა და კრედიტის ყოველთვიური გადახდის წესი იცვლება" />
სესხისა და კრედიტის ყოველთვიური გადახდის წესი იცვლება
2018-05-08 11:47:10 · ამობეჭდვა

სესხისა და კრედიტის ყოველთვიური გადახდის წესი იცვლება. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული "ფიზიკურ პირებზე სესხების გაცემის შესახებ დებულების" პროექტის თანახმად,

დებულებით განსაზღვრული მოთხოვნები ვრცელდება ყველა სახის სესხზე/კრედიტზე, რომელიც გაცემულია ფიზიკურ პირებზე, გარდა სავაჭრო/სამეწარმეო საქმიანობის მიზნობრიობით გაცემული სესხების/კრედიტებისა.

პროექტში წერია, რომ "დაუშვებელია ისეთი სესხის/კრედიტის გაცემა, როდესაც მსესხებელი/თანამსესხებელი იხდის მხოლოდ დარიცხულ პროცენტს, ხოლო ძირს ან ძირის მნიშვნელოვან ნაწილს ვადის ბოლოს.

"ძირის გადახდა სასურველია ხდებოდეს მსესხებლის/თანამსესხებლის შემოსავლებზე მორგებული გონივრულად შედგენილი გრაფიკის მიხედვით", - წერია ეროვნული ბანკის მიერ გასაჯაროებულ პროექტში.

დებულება ადგენს სესხის გაცემის კრიტერიუმებს, რომელთა შესრულებაც სავალდებულოა საქართველოს ეროვნული ბანკის რეგულირებისა და ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი სესხის გამცემი ორგანიზაციებისათვის.

გაზიარება და მოწონება